De afgelopen jaren hielpen we onder andere de volgende bedrijven met verduurzamen én geld besparen of verdienen met energieopslag:

Jachthaven het Anker: wilde energieneutraal worden en maakte zich zorgen of ze stroom van 200 zonnepanelen mochten blijven terugleveren

Jachthaven het Anker in Loosdrecht had de wens om een energieneutrale jachthaven te worden. Begin 2020 wilden ze 200 zonnepanelen op het dak laten leggen, maar liepen er tegenaan dat ze daarvoor een grote energie aansluiting nodig hadden. En ze maakten zich zorgen of ze na aanschaf op het steeds vollere net op piekmomenten wel stroom mochten blijven terugleveren. Ze benaderden ons met de vraag of we konden helpen de 50.000 kWh die de installatie per jaar opwekt zo slim mogelijk op te slaan en te gebruiken. Lees het hele artikel

Het geleverde slimme energieopslagsysteem zorgt voor:
Verlaging van de kosten van hun netaansluiting en verkorting van de terugverdientijd van de zonnepanelen van 10 naar 7 jaar.

Conmedra Zaal Staal: met meer dan 50.000 kWh verbruik en dus energiebesparingsplicht tóch geen grootzakelijke netaansluiting nodig

Conmedra Zaal Staal in Nieuwersluis verbruikt veel stroom om staalconstructies te lassen en komt daardoor uit op een verbruik van 55.000 kWh per jaar. Dus geldt de energiebesparingsplicht. Conmedra wilde met SDE-subsidie investeren in zonnepanelen. Tot bleek dat de benodigde grootzakelijke aansluiting dat niet meer rendabel maakte. Ze vroegen ons of stroomopwek en -verbruik zo duurzaam kon worden geregeld, dat ze de aansluiting niet hoefden uit te breiden. Lees het hele artikel

Het geleverde slimme energieopslagsysteem zorgt voor:
Dusdanige verlaging van de energiekosten en de netaansluiting, dat de investering in zonnepanelen wél rendabel is geworden.

Kasrestaurant Stadsjochies: met een kleinverbruikersaansluiting het piekverbruik van een kas en restaurant aankunnen én zo veel mogelijk zonnestroom gebruiken

De oprichters van Stadsjochies in Utrecht wilde in 2021 een zo duurzaam mogelijke kwekerij, restaurant en winkel starten. Bij het uitwerken van hun plannen ontdekten ze dat het piekverbruik van de toekomstige ‘all-electric’ restaurantkeuken een aantal keer per dag meer stroom nodig had dan de bestaande aansluiting aan kon. Ze benaderden ons met de vraag hoe zij de opwek en het verbruik van elektriciteit zo duurzaam mogelijk konden regelen. Zonder de aansluiting te hoeven uitbreiden. Lees het hele artikel

Het geleverde slimme energieopslagsysteem heeft gezorgd:
Dat er geen 100 meter elektriciteitskabel hoefde te worden getrokken voor een grootverbruikers aansluiting en dat ook tijdens de uren met hoge piekbelasting zelf opgewekte zonnestroom kan worden gebruikt.

Zeugenfokkerij Ruitenberg: wilde met meer dan genoeg dakruimte het aantal zonnepanelen laten uitbreiden, maar mocht niet terugleveren

Varkenshouderij Ruitenberg had meer dan genoeg ruimte op het dak, dus wilde de heer Ruitenberg zijn zonne-installatie uitbreiden om zijn rendement te verhogen. Helaas kreeg hij geen toestemming van de netbeheerder om de energie die hij overhield terug te leveren aan het net. Daardoor zou die energie – samen met de bijbehorende subsidie – verloren gaan. Lees het hele artikel

Het geleverde slimme energieopslagsysteem heeft gezorgd:
Dat er veel meer opgewekte energie zelf kon worden gebruikt waardoor de SDE-subsidie veel meer oplevert dan vooraf verwacht. Doordat het bedrijf met hun energieverbruik in de hoogste tariefgroep valt daar ook veel meer geld bespaart dan verwacht.

Hemos Machinebouw: mocht ná toekenning SDE-subsidie ineens geen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet

HEMOS machinebouw in Meppel levert al ruim een halve eeuw innovatieve machines voor het verbeteren van berm- en slootonderhoud. Naast hun klanten helpen verduurzamen, doet het bedrijf dat zelf ook. In 2020 hadden ze zonnepanelen besteld, een grootzakelijke aansluiting geïnstalleerd en toekenning ontvangen voor SDE subsidie. Tot de netbeheerder meldde dat ze niet mochten gaan terugleveren. Ze vroegen ons of we konden helpen het project alsnog rendabel te maken. Lees het hele artikel

Het geleverde slimme energieopslagsysteem heeft gezorgd:
Dat het financieel rendement van hun zonnepanelen meer dan 40% hoger is en de kosten van hun netaansluiting meer dan 15% lager.

Joris Orchidee: stopte met zijn orchideeënbedrijf en ging zonnepanelen en zijn grote netaansluiting inzetten als verdienmodel

Joris van der Hoorn had een bedrijf in orchideeën. Tijdens zijn werk speelde energie een belangrijke rol, wat hem veel kennis en ervaring op het gebied van energiemarkten opleverde. Enige tijd geleden besloot Joris te stoppen met dat bedrijf en besloot hij zonnepanelen te leggen om zijn eigen duurzame energie op te wekken. Dankzij zijn achtergrond en passie voor energie, hield hij nog met enige regelmaat de energiemarkten in de gaten, waar hij de afgelopen jaren de volatiliteit en energieprijzen flink zag stijgen. Dat zette hem aan het denken en hij zag kansen voor het vastgoed. Lees het hele artikel